Zichtbaar Maasverleden de Bath

Voor de projectonderdelen  van Zichtbaar Maasverleden is subsidie aangevraagd bij Leader plan Zuid
Limburg.

Projectonderdelen van Zichtbaar Maasverleden Urmond

Verdwenen elementen uit de geschiedenis van de oude Maashaven Urmond worden
weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt:
a) Maashandel; middels een boekwerk wordt de toenmalige haven en handel aan
de Maas in Urmond weergegeven.
b) Boot; het bouwen van een boot naar historische bouwwijze die gebruikt werd in
de Urmondse Maashandel uit de 14e-19e eeuw. Deze boot wordt geplaatst op de
plek waar de haven lag.
c) Kademuur; de voormalige kademuur van de haven wordt zichtbaar gemaakt in de
bestrating d.m.v. tegels die voorzien zijn van informatie over het rijke
handelsverleden.
d) Schipperspaden; aanduiding van 3 schipperspaadjes die de hoofdweg van
Urmond verbonden met de Maashaven middels informatietegels.

e) Redershuis; in de bestrating zal het voormalige Redershuis zichtbaar worden
gemaakt maken.
f) Walstructuur; een reconstructie van een deel van de oude omwalling van
Urmond met begroeiing van verschillende eetbare braamsoorten en een
wandelpad.
g) Klooster; d.m.v. een verhoging in het landschap wordt de plek van het voormalige
klooster zichtbaar gemaakt. Door het toevoegen van bankjes in het terrein,
kunnen er voorstellingen of evenementen plaatsvinden.
h) Rijke maasverleden; d.m.v. het plaatsen van speeltoestellen met een verwijzing
naar het rijke Maasverleden.
i) Oude Maasloop; middels een bloemenmengsel, verhoging van een kruidentuin en
het verwijderen van bestaande trappen en groenzones wordt de oude Maasloop
met de monding van de haven aangeduid.