Sinds 2013 is de Stichting Vrienden van Vrijheid Urmond actief om het festival en de onderliggende doelstelling materieel en immaterieel te ondersteunen.
Deze stichting probeert met name particulieren in en om Urmond als begunstiger of donateur te werven en aldus de betrokkenheid van hen bij het festival en de daarbij behorende historie te versterken.
Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit Hein Wijnands (voorzitter), Henk Walschot (secretaris) en Jo Goessens (penningmeester).
U kunt contact leggen met deze stichting via het secretariaat, Raadhuisstraat 8, 6129 CD Urmond, tel. 046-4339136.