Veel, heel veel vrijwilligers stellen hun tijd en talenten ter beschikking om van Vrijheid Urmond iets moois en unieks te maken. Maar: iedereen zal begrijpen dat zonder donaties, financiële sponsoring en/of sponsoring van materialen of middelen een dergelijke activiteit niet te realiseren is. Heeft u suggesties voor sponsoring of wilt u zelf door sponsoring of donatie een bijdrage leveren? Neem dan kontakt met ons op over de mogelijkheden via e-mail. Alle kleine beetjes helpen, en grote beetjes wat meer..!
Vanaf 1 november 2012 is de Stichting Vrijheid Urmond een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en de bijbehorende ANBI-beschikking is door de Belastingdienst verstrekt.
Een ANBI kan gebruikmaken van een aantal belastingvoordelen, zoals:
- een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  - indien u als ondernemer of onderneming een ANBI sponsort kunt u uw sponsoringbijdrage in aftrek brengen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
- donateurs aan een ANBI mogen hun giften eveneens aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Normaal gesproken mogen giften niet in aftrek komen, maar als u doneert aan een ANBI mag dat wel.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de Stichting Vrijheid Urmond is: 8511.25.335.