2016

  • Symposium
  • Boekje

SYMPOSIUM “De Maasvaart en de Urmondse haven”

Afgelopen vrijdagavond 24 juni vond in de Protestantse Kerk het symposium ”De Maasvaart en de Urmondse haven” plaats. De organisatie was in handen van de Stichting Vrijheid Urmond. De belangstelling was groot.
Dit symposium was een opmaat naar 2017.
Vrijheid Urmond zal dan verdere aandacht schenken aan de vroegere Urmondse Maashaven, die vanaf de 15e tot ver in de 18e eeuw een bloeiperiode kende. Velerlei producten werden er verhandeld en verder vervoerd over land of de Maas. In de bebouwing van de Grotestraat en omgeving zijn nog altijd sporen uit die periode terug te vinden. Vrijheid Urmond zal in 2017 een vervolgsymposium organiseren, een boekje over de Urmondse Maashaven uitgeven en een open-air-festival op touw zetten.

Jean Knoors en Guus Peters gingen in hun inleidingen in op de Maasvaart en  –handel, de Maasschippers en de positie van de Urmondse Maashaven. Zij benadrukten het grote belang van de Maashaven voor zowel de Maasvaart tussen Luik en Dordrecht alsook het Duitse achterland tot in Keulen en Aken toe. Het belang van de Urmondse Maashaven is tot nu toe onderbelicht en verdient volgens hen een opwaardering.
De inleidingen werden omlijst met de voordracht van het gedicht “ ’t witte kirkske”  door Roos Smeets, een muzikaal optreden door Nota Bene en een monoloog door Sylvia Kersten, getiteld  Het Ontwaken.

Publicatie “Grotestraat……een echte Dorpstraat”
Het symposium werd afgesloten met de presentatie van een nieuwe uitgave van Vrijheid Urmond. De rijk met oude foto’s geïllustreerde uitgave, “de Grotestraat…….een echte Dorpstraat” geheten, refereert aan de periode 1850-1950. De panden, haar bewoners en op de bewoners betrekking hebbende verhalen worden daarin beschreven. Dankzij sponsoren kan de uitgave aangeboden worden voor slechts 5 € . Belangstellenden kunnen in het bezit komen van de uitgave via het sturen van een mail met woonadres naar hmra.wijnands@kpnmail.nl.

Tekst Hein Wijnands/foto’s Henk Houben

 

BOEKJE “DE  GROTESTRAAT….EEN ECHTE DORPSTRAAT” NU TE KOOP

Tijdens het Symposium van Vrijheid Urmond in de Protestantse Kerk op vrijdag 24 juni as. werd de publicatie “de Grotestraat .......een echte Dorpstraat” gepresenteerd.
Dit boekje, een uitgave van  Stichting Vrijheid Urmond, is nu te koop  voor slechts  € 5,00.
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar bestellen door een mailtje te sturen naar onderstaande adressen en het boekje wordt thuis bezorgd.
De inhoud bevat geen droge opsomming  van historisch feiten maar is prettig leesbaar en voorzien van veel oude foto’s, wetenswaardigheden en leuke anekdotes over het wel en wee van de bewoners van  de Grotestraat van 1850 tot 1950. Beslist een “Must have”.
Ook de vorige uitgave “ Urmond rond 1815” is nog te bestellen voor  €5,00.

De Grotestraat, vroeger Dorpstraat geheten, was één van de belangrijkste straten in het vroegere Oud-Urmond. De Maashaven zorgde ervoor dat er vanaf de Middeleeuwen tot in de 2e helft van de 18e eeuw veel handel in de Grotestraat en omgeving werd gedreven. Urmond was een welvarende handelsplaats. Daarna nam het belang van de Maashandel en dus ook de Urmondse Maashaven langzamerhand af. Urmond maakte een omslag naar een meer agrarische gemeenschap. De publicatie geeft een beeld van de Urmondse Grotestraat tussen plusminus 1850 en 1950 via overzichtskaarten, fotomateriaal en daarbij behorende teksten.

Bestellen bij:
hmra.wijnands@kpnmail.nl
henbreuls@gmail.com