De opzet van de organisatie is zodanig dat we de diverse onderdelen van het festival hebben opgesplitst in meerdere werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator die tevens het aanspreekpunt is voor het desbetreffende bestuurslid. Dit bestuurslid overlegt samen met zijn coördinatoren over de raakvlakken tussen elkaars werk. Afhankelijk van de hoeveelheid werk is een werkgroep groter of kleiner van omvang. Er wordt nadrukkelijk de ruimte geboden om bij het werk ook eigen ideeën in te brengen en waar mogelijk te verwezenlijken. Ons idee is dat daarmee het grootste draagvlak en plezier wordt gecreëerd. Het is tevens mogelijk dat een vereniging een bepaald onderdeel voor haar rekening neemt.