Vanuit het St. Leendertcomité is het initiatief tot VRIJHEID URMOND genomen. Voor de organisatie van VRIJHEID URMOND is een aparte stichting (Stichting Vrijheid Urmond) opgericht, waarbij een aantal leden vanuit het St. Leendertcomité samen met deskundigen op diverse gebieden de stuurgroep vormden. Voor de organisatie en coördinatie van het historisch festival is het bestuur van de stichting Vrijheid Urmond verantwoordelijk. Het bestuur bewaakt de planning en uitvoering van de diverse activiteiten van het festival en coördineert deze activiteiten.

Bestuur Vrijheid Urmond

Het bestuur van Vrijheid Urmond is momenteel als volgt samengesteld:

  1. Paul Janssen, voorzitter, tel. 06 54994740
  2. Hein Wijnands, secretaris, tel. 06 21400012
  3. Ed Schaeken, penningmeester, 06 28291189
  4. Henk Houben, sponsoring en pr, 06 34937685 Leden:
  5. Wim Gelissen
  6. Marloe Gelissen
  7. Jo Hendrix
  8. Harry Lardinois
  9. Gerrit Smeets

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Vrijheid Urmond ontvangen geen vacatiegeld en geen onkostenvergoeding; dit geldt ook voor andere vrijwilligers die voor de stichting actief zijn.

Omdat het historisch festival veel activiteiten kent, wordt voor elke afzonderlijke activiteit een werkgroep samengesteld. Binnen elke werkgroep is één persoon de “kartrekker’’ oftewel coördinator. Ieder bestuurslid heeft een aantal coördinatoren/werkgroepen onder zijn hoede en de overall coördinatie gebeurt binnen het bestuur. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de planning en realisering van de hun toegewezen activiteit.
Daarnaast spreekt het voor zich dat er veel vrijwilligers nodig zijn om het festival daadwerkelijk te kunnen laten slagen door het verrichten van diverse hand- en spandiensten. Hierbij kan worden gedacht aan bediening, parkeerwacht, opbouw/afbouw etc. 
Ieder die denkt een steentje te kunnen bijdragen kan zich aanmelden via het inschrijfformulier of door het sturen van een mail (zie onder Kontakt).