Urmond en het St. Leendertcomité kennen een lange, verwante  traditie. Urmond, het huidige Oud-Urmond, wordt in historische bronnen voor het eerst  genoemd in 1153. Tussen 1500 en 1800 was het samen met Steyl een voor het  hertogdom Gulick een belangrijke havenplaats aan de Maas. Voor zover bekend had  Urmond geen stadsrechten maar was het een “vrijheid” zoals blijkt uit een  document van 1595. Een “vrijheid” had een lagere status dan stadsrechten maar leverde de inwoners  wel veel voordelen zoals recht op belastingheffing, erfrecht en waarborging  tegen beslagleggingen en het recht om tol te heffen. Hierdoor heeft Urmond een  letterlijk en figuurlijk rijk verleden, waarvan de vele monumenten nog de  stille getuige zijn.
Als gevolg van de mijnbouw is het lagere gedeelte van Urmond in de vorige eeuw  zeven meter verzakt. Dit heeft geleid tot veel schade en diverse gebouwen  kwamen voortdurend bij een hoge Maaswater stand onder water te staan. In de  vijftiger jaren werd dan ook besloten tot afbraak. Hierdoor zijn een aantal  karakteristieke gebouwen in Oud-Urmond verloren gegaan. Aan het verdere verval van Oud-Urmond is jaren geleden al een halt toegeroepen.  Daarbij heeft de Monumentencommissie Urmond een belangrijke rol gespeeld en  hebben de particuliere eigenaren van monumentenwoningen hun  verantwoordelijkheid genomen. Om onderhoud van de monumenten te ondersteunen is in 1973 de Stichting St. Leendert ( kortweg St. Leendertcomité)  opgericht. Jaarlijks werd  door het St. Leendertcomité in het eerste  weekend van juni de zgn. St. Leendertmarkt georganiseerd, waarvan een deel van  de opbrengsten wordt besteed aan het onderhoud van de Urmondse monumenten.
In de loop der jaren is aan de St. Leendertmarkt een verschillende invulling  gegeven. Bewust werd naast het marktkarakter een accent gelegd op kunst en  cultuurhistorische aspecten. Zo werden thema’s ingevuld over bijvoorbeeld  wereldkunst, waarbij elk jaar een kunstenaar uit een ander werelddeel een  kunstwerk vervaardigde in de aanloop naar en tijdens de markt. Deze kunstwerken zijn  na voltooiing geplaatst in de mondiale beeldentuin van het Molenpark.
Eind 2011 werd het tijd de bakens voor de toekomst weer te verzetten,  om met een nieuwe koers die toekomst in te kunnen varen. Hiervoor zijn nieuwe kansen  gezocht en gevonden! Eigenlijk liggen die kansen in Urmond voor het oprapen.  De nieuwe koers wordt niet gezocht in populaire marktconcepten maar in de  eigenheid, de kracht van Urmond zelf. En dat is een bijzonder concept in het  grote aanbod aan diverse evenementen in de regio. Een historisch festival dat vanaf 2012 wordt georganiseerd,  gekoppeld aan de rijke geschiedenis van het eigen dorp, mag zeker uniek genoemd worden.